ห้องประชุม สัมมนา

โรงแรมเอยูเพลส มีห้องประชุม 1 ห้องสามารถรองรับแขกได้ตั้งแต่ 20-60 คน ที่จอดรถ 50-100 คัน และมีอุปกรณ์ครบเต็มรูปแบบในการจัดงานสัมมนา ทั้งทำให้การเตรียมงาน สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น ติดต่อจองห้องประชุม โทร. 095-665-7141

อุปกรณ์ในห้องประชุม สัมมนา
 • ฟรี wi-fi
 • โปรเจคเตอร์
 • เครื่องขยายเสียงและ Mixer
 • ไมโครโฟน 
 • ไวท์บอร์ด
 • ชุดโซฟา 2 ชุด
รูปแบบการจัดโต๊ะ
 • จัดแบบเธียรเตอร์ (แบบมีเฉพาะเก้าอี้)
 • จัดแบบคลาสรูม (แบบมีทั้งโต๊ะและเก้าอี้)
 • จัดแบบห้องประชุม (แบบมีการวางโต๊ะและเก้าอี้ล้อม)
 • จัดแบบโต๊ะจีน (แบบมีโต๊ะและเก้าอี้เป็นกลุ่มๆ)
 • จัดแบบห้องโล่ง (แบบไม่มีโต๊ะและเก้าอี้)